Aitosoft Oy on analytiikkaan ja erilaisiin vaativiin ennustamis- ja simulointisovelluksiin erikoistunut yritys. Toteutamme kohdennettuja ratkaisuja yritysten ja julkishallinnon vaativiin tarpeisiin kustannustehokkaasti ja pitkällä kokemuksella.

Palvelut (SaaS)

Terveyshuoltoraportointi Acutesta

Kuluuko aikaa tarvitsemasi raportin tai analyysin tekemiseen? Haluatko nopeuttaa raportointiprosessiasi ja saada nopeasti muutamalla klikkauksella omia asiakkaitasi koskevat raportit ja analyysit esityskelpoisessa muodossa?

Meillä on ratkaisu!

Olemme julkaisseet pilvipohjaisen raportointipalvelusovelluksen, jolla saat näppärästi tarvitsemasi tiedot visualisointeina ja taulukoina selaimesi ruudulle. Sovelluksella saat nopeasti raportoitua ja analysoitua esimerkiksi terveyshuollon kustannukset ja sairauspoissaolot eri näkökulmista sekä muodostettua julkaisukelpoisen raportin asiakkaillesi.

Kiinnostuitko ja haluatko tietää tarkemmin palvelusta? Ota yhteyttä Juha Jaakkolaan tai Ville Waseniukseen.


Raportointipalvelu on nopeasti käyttöönotettavissa, nopeimmillaan muutamassa päivässä, eikä yleensä vaadi tilaajan sisäisen IT:n tai IT-palveluntarjoajan resurssointia. Kehitämme palvelua asiakastoiveiden pohjalta lisäämällä palveluun uusia raportteja, analyysejä ja ominaisuuksia. Näin voit keskittyä lukujen analysointiin ja tuottaa omille asiakkaillesi entistä kattavavampaa ja laadukkaampaa raportointia.

People Analytics

Parasta osaamistamme on HR datan mittaaminen ja analysointi. Monet toimittajat ovat erikoistuneet joko HR-raportointityökaluihin tai HR datasta tehtäviin johtopäätöksiin ja analyyseihin. Kovin harvoilla (jos oikein kellään) on yhdistelmä molempia.

Aitosoftin perustajilla on kattava kokemus People Analytics -toiminnasta sekä isoissa, kansainvälisissä konserneissa, että pienemmissä, kotimaisissa yrityksissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kattavan sisältöosaamisen ja IT-osaamisen yhdistäminen luo meille mahdollisuuden intuitiivisten ja innovatiivisten People Analytics -ratkaisujen implementointiin.

Aitosoftin missio on auttaa yrityksiä löytämään syyt ja seuraukset mutta myös ennustaa, mitä tulee tapahtumaan. Myös raja-aitojen kaataminen HR:n ja muiden liiketoimintaprosessien välillä on meille selkeä tavoite.

Business Advisory

Isojakin järjestelmä- ja sovellushankkeita tehdään joskus hyvinkin intuitiivisesti ja mielipiteiden ryydittäminä. Usein käy myös niin, että järjestelmät ylimitoitetaan reilusti ”skaalautuvuuden”, ”yhteensopivuuden”, ”meidän politiikkamme” tai jonkun muun syyn perusteella.

Aitosoft Business Advisory auttaa hahmottamaan, mitä tavoitteena oikeasti on, ja miksi, miten ja millä teknologialla hanke kannattaa viedä läpi.

Olemme mukana koko prosessissa, alkaen tarpeista, toiveista, odotuksista ja yrityksen politiikasta. Lopptuloksena on perusteltu ratkaisukuvaus, mitä tehdä, missä järjestyksessä ja millä resursseilla. Sen jälkeen kilpailutus, määrittelyt ja hankkeen läpivienti on mahdollisimman luotettavasti ja harkitusti tehtävissä.

Performance Measurement

Eräs Aitosoftin vahvuuksista on löytää oikeaa metriikkaa ja analysointimahdollisuuksia alueilta ja prosesseista, joita ei ole ennen pystytty mittaamaan järkevästi. Me muodostamme tarkan käsityksen mitattavasta liiketoiminnasta, mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, mikä olisi se kultainen viiva, jota voisi lähteä seuraamaan ja edetä muutamassa päivässä tai viikossa ensimmäiseen ehdotukseen analytiikasta. Asiakkaan kanssa iteroimalla analyyseja tarkennetaan ja sen jälkeen ensimmäiset versiot julkaistaan pienen porukan testikäyttöön.

Luonnollisesti teemme myös perinteisempää metriikkaa, jossa on etukäteen tiedossa, mitä pitää mitata. Mutta myös siinä tapauksessa, vain parhaat käytännöt ja ratkaisut otetaan käyttöön.

Aitosoft Oy nähdäänkin asiakkaissamme enemmän liiketoimintakumppanina kuin IT-ratkaisutoimittajana.

Referenssit

Aitosoft Oy ja Tilipalvelu Rantalainen Oy

Kovalla vauhdilla kasvava Rantalainen tarvitsi kattavaa ja joustavaa raportointi- ja analytiikkasovellusta oman toimintansa kehittämiseen ja analysointiin. Aitosoft toimitti Rantalaiselle räätälöidyn version AitoHR-analytiikkasovelluksesta, jolla Rantalainen saa – paitsi perustiedot henkilöstöstään – liiketoimintaa ohjaavaa analytiikkaa. Rantalaisen tavoitteena on edelleen kasvattaa yritystä sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla. Rantalainen kehittää jatkuvasti toimintatapojaan, työmenetelmiään ja järjestelmiään. Yhtiöllä on hyvä maine asiakasyritysten kumppanina ja luotettavana työnantajana.

AitoHR mahdollistaa helpolla käyttöliittymällään sovelluksen käytön ilman koulutusta tai tukiorganisaatiota. Muutos- ja integraatiojohtaja Kimmo Martikaisen sanoin: ”Juuri näin sen pitääkin toimia”. AitoHR:n graafinen dashboard-käyttöliittymä yhdistettynä yksityiskohtaiseen tietoon korvaa kirjavat käytännöt, joilla raportteja on ennen tehty, niitä talletttu, monistettu, kopioitu ja lähetetty.

AitoHR:n implementointi ketterästi muutamassa viikossa vakuutti Rantalaisen Aitosoftin kyvystä toimittaa lupaamansa ja sovitussa aikataulussa. Suurten, kalliiden ja aikaavievien IT-hankkeiden aika on selkeästi ohi. Lisäksi, tuki ja pienkehitys on nopeaa ja joustavaa.

Aitosoft näkee tulevaisuutensa vastaavanlaisissa asiakkuuksissa, joissa pääpaino on yrityksen analytiikan toteuttamisessa joustavasti ja nopeasti. Aitosoftin perustajilla on lähes 20 vuoden kokemus analytiikasta ja sen edellyttämistä IT-ratkaisuista.

Aitosoft Business Advisory ja Fira Oy

Fira perustettiin vuonna 2002. Yritys on siirtynyt asiantuntijakeskeisestä betonirakentamisesta kohti asiakasta ja siitä eteenpäin kohti ihmistä ja asiakaspalvelua. Fira-konserniin kuuluu monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä linjasaneerauksen hankkeita, joissa päätoteuttajana toimii Fira Oy.

Fira-konsernin liikevaihto on kasvanut kannattavasti vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 217,4 miljoonaa euroa ja kasvun ennustetaan jatkuvan.

Jatkuva kasvu sai luonnollisesti aikaan tarpeen kehittää myös IT-infrastruktuuria ja erityisesti HR:n sovellusperhettä. Aitosoft auttoi Firan HR-ammattilaisia määrittelemään hankkeen, ohjaamaan sitä ja lopuksi hyväksymään tulokset. Myös analytiikan ensimmäinen versio toteutettiin Aitosoftin konsultin avustuksella. Aitosoftin osaaminen ja yhteisen tekemisen meininki vakuutti Firalaiset, ja tuloksiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Aitosoft Oy ja Kalmar

Kalmar tarjoaa toimialaa muovaavia, ekotehokkaita lastinkäsittelylaitteita ja satama-automaatioratkaisuja, -ohjelmistoja ja tukipalveluita. Maailmanlaajuinen verkosto palvelee asiakkaita satamissa ja terminaaleissa sekä logistiikka- ja teollisuussektoreilla. Nykyään Kalmar on satama-automaation ja energiatehokkaan lastinkäsittelyn edelläkävijä, joka ainutlaatuisella tavalla kykenee yhdistämään eri terminaaliprosessit saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Aitosoft toteutti Kalmarille analysointi- ja simulointisovelluksen jolla liiketoiminnan johtaminen ja sen ennustaminen konkretisoitui huomattavasti. Sovelluksen kehittäminen tehtiin usean kuukauden aikana käyttäen monimutkaisia päättelyprosesseja ja edellytti laajaa osaamista Kalmarin ydinprosesseista.

Kalmar on erittäin tyytyväinen Aitosoftiin kumppanina mm. joustavuuden, osaamisen ja reagointikyvyn ansiosta.

Yhteystiedot

Aitosoft Oy
c/o Talgraf Oy Hallikatu 14
70100 Kuopio
Y-tunnus: 2742784-8